onsdag 27 april 2022

Färs härads lagfartsböcker delregister Brunslöv

 

Färs häradsrätt

Lagfartsböcker

CIII a/
Östraby socken

Brunslöv eller Brunsella, som det står i handlingarnas band I
Se i NAD för närmare arkivbenämning
Handlingarna tillgängliga via datorerna i läsesalarna.

 

Brunslöv

Band

Sid, from

Sid, tom

 

 

Brunslöv 1

I

109

 

 

 

Brunslöv 1

VI

172

 

Forts från I/ s 109

 

Brunslöv 2

I

110

111

 

 

Brunslöv 2

VI

173

 

Forts från I/ s 111

 

Brunslöv 3

I

112

 

 

 

Brunslöv 3

VI

177

 

-

 

Brunslöv 4

I

113

115

 

 

Brunslöv 4

XII

77

78

Forts fr VI/ s 183

 

Brunslöv 4

VI

181

 

Forts fr I/ s 115

 

Brunslöv 5

I

116

117

 

 

Brunslöv 5

VI

184

 

Forts fr I/ s 117

 

Brunslöv 6

I

118

119

 

 

Brunslöv 6

VI

187

 

Forts fr I/ s 119

 

Brunslöv 7

I

120

122

 

 

Brunslöv 7

VI

191

 

Forts fr I/ s 122

 

Brunslöv 7

XII

89

90

Forts fr VI/ s 193

 

Brunslöv 8

I

123

125

 

 

Brunslöv 8

VI

194

 

Forts fr I/ s 125

 

Brunslöv 8

XI

352

354

Forts fr XI/ s 196

 

Brunslöv 8

XIII

201

 

Forts fr XI/ s 354

 

Brunslöv 9

I

126

128

 

 

Brunslöv 9

VI

197

 

Forts fr I/ s 128

 

Brunslöv 10

I

129

129

 

 

Brunslöv 10

I

339

 

Forts från I/129

 

Brunslöv 10

VI

200

 

Forts fr I/ s 339

 

Brunslöv 10

VI

322

-

 

 

Brunslöv 10

XI

77

80

Forts fr VI/ s 325

 

Brunslöv 10

XII

62

64

Forts fr XI/ s 80

 

Brunslöv 10

XII

341

345

Forts fr XII/ s 64

 

Brunslöv 11

I

130

 

 

 

Brunslöv 11

I

340

 

Forts från I/130

 

Brunslöv 11

VI

203

 

-

 

Brunslöv 12

XII

10

 

 

Nybildad fastighet 1938

Fastighet

Band

Sida alt bild

Mantal

Rum

Personer jag noterat

Brunslöv 7:13

I

Bild 127

 

Rum 19

Sven Nilsson/Boel HenrikssomFastebrev 20 dec 1874

Brunslöv 7:13

VI

S 191

9/356 mantal

Rum 52

Fredrik Sture Lindqvist o fästekvinnan Frida Svensson
1 april 1916

Brunslöv 8:16

VI

S 194?

 

Rum 57

Köpare se ovan
28/9 -18

 

 

onsdag 20 april 2022

Några dagar efter påsk

Rysslands angrepp på Ukraina fortsätter intensivt. Civilbefolkningens lidande oändligt. Flykten från kriget är i miljoner. Flest internt, Europa möter upp. Världen i övrigt har jag inget grepp om.
Rysk omgruppering mot östra Ukraina verkar genomförd. Donbass huvudmål nu? Hur kommer deras taktik att spelas ut nu.
NATO sitter stilla. Medlemsländerna och även Sverige lättade på börsen och öppnade magasinen att förse Ukraina med behovsförda materiel. Leveranser sker till ej redovisade platser. Säkert kända av press och motståndaren. Logistiken inom Ukraina pratas det inte mycket om. Järnvägens betydelse lyfts fram i den pågående striden. Ta fram den gamla skolatlasen och studera den.

Kvällen ägnades åt att justera anfädernas uppgifter i Disgen. Kommer att pågå under en längre tid. Flyttade över med Gedcomfil från Ancestry. "Disgenorter" ska ersätta texten från Ancestry.
För kvällen noterar jag att bröderna Anders Asp, 1768-1809 och Johan Grip, 1762-1808 är krigets offer i 1808-09 års krig. Anders dör på Norrtälje sjukhus och Johan i Finland. Anders är min ana, på mormors sida, och efterlämnar fru och tre söner. 
 

tisdag 15 mars 2022

När världen springer ifrån oss

Rysslands invasion av Ukraina blev verklighet. Det var inte munväder av Putin, krigsförbrytaren. Han är inte ensam i genomförandet. Ukrainas förberedelser av försvaret av landet är värt allt beröm. 
Krigsförbrytelserna ökar allt eftersom dagarna går. Det utökade våldet mot civilbefolkning och stödfunktioner för drabbade har medfört kraftigt ökade förluster av de icke-stridande. Vapnen har vänts från bekämpandet av kombattanter till att skapa terror.

Det skakade om oss hemma och hela västvärlden. Att det blev verklighet trots de olika förbindelser som personer, verksamheter och stater har för att komma från våldet som ett sätt att lösa mellanstatliga problem. Ja, varför skulle vi vara unika i Europa med vår eländiga 1900-talshistoria. Mellanöstern, Afrika, Asien har våldet använts oavbrutet i. Fred och stillestånd avlöser varandra 

Åter har vi i Sverige stampat igång förmågan att ta emot folk på flykt. Mängden ökar stadigt, det är en uppbyggnad som tar för lång tid. EU:s massflyktsdirektiv aktiverades 3 mars. Idag har ca 3 miljoner ukrainare lämnat landet. Mer än dubbelt så många flyktingar i sitt eget land.

 

tisdag 22 februari 2022

2022 02 22 Pandemi eller Rysslands Putin

Långsamt ändras Covid 19 från pandemisk till en vanlig enkel anmälningspliktig sjukdom här hemma. Ett år med vaccin tillgängligt har säkrat tillgången till vård. De ovaccinerade löper större risk att behöva sjukhusvård än vaccinerade. De äldsta är fortfarande hårt utsatta oavsett.
Nu när allt släpps till oss alla att vara som före 2019 funderar jag om det inte är bra att ta det lugnt. Även om jag nu bokat deltagande i några moduljärnvägsaktivteter. 
Vacciner har det tillverkats på många håll i världen. De EU tillåtna har varit i vårt medvetande. Alla andra som likafullt varit med och byggt ett skydd. Samtidigt har vi i bla EU tagit för oss av tillgången medan andra delar av världen fått stå tillbaka. Västvärlden har inte velat avstå från kunskap kostnadsfritt till hela världen för att få världsomfattande vaccintillgång oavsett kostnad för den enskilde.
Här hemma en 4:e kur på gång för äldre mfl. Hur kommer det att se ut för oss alla innan Covid 19 går över till att vara som en säsongsinfluensa. 

Nu till ryssarnas näst intill annektering av två ukrainska enklaver. Sedan 2014 har Luhansk och Donetsk varit i händerna på upprorsmakare. Stödda hela tiden av Ryssland. Nu beordrar Putin att duman godkänner dessa som två egna folkrepubliker som det kallas. Allt detta i strid mot internationell rätt. Sedan nyåret har Putin på olika sätt spelat ut ett styrkekort mot främst NATO och Europa. Först snack om vad de vill sedan övergång till militära manövrar. Belarus har fått vara med på rysk planhalva i detta militärspel. Minns det val som tydligt var fyllt av fusk för att ledaren skulle behålla makten. Med tydligt stöd från Ryssland. Maktspelaren Putin har hållit sig kvar som Rysslands ledare genom skifte av vilken post som han besatt. 
Nu gäller det för alla oss som inte vill konflikten att skapa och hålla ett mottryck med målet att hålla dialog och diplomati igång. Att kunna backa till den status vi hade innan det blåste igång är viktigt. Sen att kunna ge Ukraina åter de landområden, Krim bla, som annekterades utan att det blev aktivt motarbetat. Minns inte nu vad som var vårt hinder det året. 

Släktforskningen är jobbig ibland. Har via Gedcom-fil fört över innehållet i mitt släktträd i Ancestry till det jag har i Disgen. Till ett släktforskningsprogram bara liggande lokalt i min dator. Via Disbyt kan delar av mitt innehåll bli allmänt tillgängligt. Under några dagar har jag arbetat med att få undan dubbletter som skapades när 1900 Disgen-individer mötte 3600 Ancestry-individer. Återstår att granska alla nu 4400 individer i Disgen. Det kommer att få ta den tid det tar. Flaggor finns på individer som fördes över nu liksom på de som födes över 2019. Någon timme per dag under ett år eller två kan det säkert vara värt att använda.